8. hrvatski kongres dječje kirurgije

Mjesto: Olympia Hotel i Olympia Sky Hotel, Ljudevita Gaja 6, 22211 Vodice, Hrvatska

Datum: 3 – 6 listopad 2018

Kotizacija:

 • Studenti i liječnici umirovljenici ne plaćaju kotizaciju
 • Medicinske sestre         500/700 kuna (70/95 eura) – rana/kasna
 • Specijalizanti                 1150/1500 kuna (150/200 eura) – rana/kasna
 • Specijalisti                      1500/1900/2250 kuna (200/250/300 eura) – rana/kasna/on-sight
 • Dnevna kotizacija:        500 kuna (70 eura) – uključuje samo predavanja i business lunch

RANA kotizacija:       do 10.9.2018.
KASNA kotizacija:    od 11.9. do 2.10.2018

Kotizacija uključuje:

 • Popratne materijale
 • Prisustovanje predavanjima
 • Radni ručak
 • Koktel dobrodošlice

Rok za predaju sažetaka: 22.8.2018.
Obavijest o prihvaćanju sažetka: 1.9.2018.

Pratite nas i na društvenim mrežama

Facebook:        https://www.facebook.com/HDDK.kongres/
LinkedIn:         #HDDK ; #CSPS ; #Pediatric_Surgery ; #Pediatric_Urology

Preuzmi HDDK Flyer

3. hrvatski simpozij dječjih anesteziologa

Organizator:

Sekcija pedijatrijske anestezije
Hrvatskog društva za anesteziologiju i intenzivno liječenje (HDAIL)
Hrvatskog liječničkog zbora (HLZ)

Teme simpozija: 

 • Sigurnost u pedijatrijskoj anesteziji
 • Regionalna anestezija djece uz primjenu ultrazvuka
 • Case reports – neočekivani događaji u dječjoj anesteziji /događaji koji su promijenili našu praksu

Kotizacija: 

 • Član HDAILa specijalist 750,00 kn (100 eura) / 1000,00 kn ( 150 eura)
 • Član HDAILa specijalizant 350,00 kn (50 eura) / 500,00 kn (75 eura)

Rana kotizacija:  do 10.9.2018.
Redovna koatizacija

Kotizacija uključuje: 

 • Popratne materijale
 • Prisustovanje predavanjima
 • Radni ručak
 • Kavu u stankama

Produženje roka za prijavu sažetaka
Obavještavamo vas da je rok za prijavu sažetaka 3. hrvatskog simpozija dječjih anesteziologa produžen do 1. rujna 2018. Obavijest o prihvaćanju sažetka biti će poslana do 5.rujna 2018.

Rok za predaju sažetaka: 1.9.2018.
Obavijest o prihvaćanju sažetka: 5.9.2018.

Preuzimanje programa

12. Stručni skup Društva dječjih kirurških djelatnosti HUMS-a

Teme skupa: 

 • Izazovi, noviteti i specifičnosti iz područja dječjih kirurških djelatnosti
 • Komunikacija unutar tima
 • Slobodne teme

Kotizacija: 

 • Medicinske sestre        500/700 kuna – rana/kasna

RANA kotizacija:       do 10.9.2018.
KASNA kotizacija:    od 11.9. do 2.10.2018

Kotizacija uključuje: 

 • Popratne materijale
 • Prisustovanje predavanjima
 • Radni ručak
 • Koktel dobrodošlice

Rok za predaju sažetaka: 22.8.2018.
Obavijest o prihvaćanju sažetka: 1.9.2018.

Kontakt

Adresa:
Šubićeva 9, 10000 Zagreb, Hrvatska

Adresa tajništva:
Tajništvo Hrvatskog društva za dječju kirurgiju HLZ,
Klinika za dječju kirurgiju,
Klinika za dječjebolesti,
Klaićeva 16, 10000 Zagreb, Hrvatska

Važne informacije

Službeni jezici:
Hrvatski i Engleski + simultano prevođenje osigurano. Slajdovi, sažeci i posteri na engleskom.

Format predavanja:
Microsoft Powerpoint (.pptx)

Format postera:
A0 format

Registracija i predaja sažetaka:
Elektronska prijava preko weba

 

Važni linkovi

Venue
Olympia Sky

Venue

Olympia Sky

Ljudevita Gaja 6
22211 Vodice, Hrvatska

+385 (0) 22 452 400

Tehnički organizator

FILIDA PUTNIČKA AGENCIJA

Dore Pfanove 7

10000 Zagreb

Hddk-kongres@filidatravel.hr