Organizatori:

Hrvatsko društvo za dječju kirurgiju (HDDK)

Cincinnati Children’s Health & Medical Center

American Association of Pediatric Urology

Društvo dječjih kirurških djelatnosti Hrvatske udruge medicinskih sestara (HUMS)

Sekcija za pedijatrijsku anesteziologiju Hrvatskog društva za anesteziologiju i intenzivno liječenje (HDAIL)

Predsjednik kongresa: Zoran Bahtijarević

Dopredsjednici kongresa: Ana Gulin, Robert Karlo

Glavni tajnik kongresa: Fran Štampalija

Oganizacijski odbor kongresa: Zoran Bahtijarević, Fran Štampalija, Marko Mesić, Andro Gliha, Rok Kralj, Nikica Lesjak, Ljudevit Sović, Robert Karlo, Ana Gulin, Željana Bogdanić, Harry Nikolić, Dijana Butković, Božena Košević, Snježana Slabinjac Kordiš, Ksenija Kovačić

Lokalni organizatori: Robert Karlo, Ana Gulin, Željana Bogdanić

 

Znanstveni odbor:

Predsjednik znanstvenog odbora: Božidar Župančić

Članovi znanstvenog odbora: Anko Antabak, Nado Bukvić, Ante Čizmić, Ivo Jurić, Robert Karlo, Tomislav Luetić, Harry Nikolić, Zenon Pogorelić, Stjepan Višnjić