Kotizacije

 

8. hrvatski kongres dječje kirurgije

  • Studenti i liječnici umirovljenici ne plaćaju kotizaciju
  • Medicinske sestre         500/700 kuna (70/95 eura) – rana/kasna
  • Specijalizanti                 1150/1500 kuna (150/200 eura) – rana/kasna
  • Specijalisti                      1500/1900/2250 kuna (200/250/300 eura) – rana/kasna/on-sight
  • Dnevna kotizacija:        500 kuna (70 eura) – uključuje samo predavanja i business lunch

 

3. hrvatski simpozij dječjih anesteziologa

  • Član HDAILa specijalist 750/1000 kuna ( 100/150 eura) – rana/kasna
  • Član HDAILa specijalizant 350/500 kuna (50/75 eura) – rana/kasna

 

Smještaj

 

Molimo da registraciju nastavite putem gumba dolje.

Registriraj se